Migren Tedavisi

» YÜZ UYGULAMALARI

Migren TedavisiBaş ağrıları içinde son yıllarda migren önemli ölçüde artış göstermiştir. Migren bayanlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bunun nedeni hormonal dengesizlik ve kadınların yapılarının hassas ve duygusal olmasıdır. Bunun yanı sıra sosyo ekonomik durum, obezite ve dengesiz beslenme, stres etkileyen diğer faktörlerdir. Migren, genç yaşlarda ortaya çıkar. 18-45 yaş arası en sık görülen yaş aralığıdır. Ancak 45 yaştan sonra da migren görülmektedir.

Migren her hastaya göre farklılık gösterir. Profilaktif tedaviye rağmen hastanın atakları devam ediyorsa ve sıklaşıyorsa kronik migren tedavisine geçilir. Kasların aktivitesini azaltmayı amaçlanır. Kasların aktivitesi azalınca ağrı da azalır. Bu tedavide, gergin olan kas gruplarına 7 ayrı bölgede toplam 31 noktaya toksin enjeksiyonu yapılır. Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda enjekte ederken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda enjekte edilerek tedavi uygulanır. Bu tedavi 3 ayda bir uygulanır. 3-5 kür arası değişen kürlerde uygulanır. Her migren hastasına tedavi uygulanmaz ancak kronik migren hastalarına bu tedavi uygulanır.